Професіоналам

Загальні елементи даних у дослідженнях церебрального паралічу

Common Data ElementsРобоча група з розробки Загальних елементів даних у дослідженнях церебрального паралічу (Cerebral Palsy Common Data Elements ) сумісно з колективом Американського національного інститут неврологічних захворювань та інсульту випу

Інструменти оцінки результатів лікування ДЦП

Інформація підготовлена на основі статті «Розуміння функції та оцінка результатів при церебральних паралічах» надрукованої в серпневому 2009 р. випуску журналу Phys Med Rehabil Clin N Am. (Understanding Function and other Outcomes in Cerebral Palsy)
 

Шкала великих моторних функцій (GMFM)

Шкала великих моторних функцій (Gross Motor Function Measure - GMFM) це клінічний інструмент, розроблений для оцінки змін великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем.

Шкала розроблена авторським колективом на чолі з Діаною Рассел (Dianne Russell) з університету МакМастер (McMaster University) у 1989р , перекладена на багато мов світу, і є одним з найпоширеніших інструментів вивчення пацієнтів з церебральними паралічами.

Оглядова інформація про стовбурові клітини

Пропонуємо вашій увазі оглядову статтю про стовбуворі клітини.
Ця стаття підготовлена на основі інформації Американського Національного Інституту Здоров’я (National Institute of Health) (http://stemcells.nih.gov/info/basics/)

Дизайн наукового дослідження в медицині

Всі дослідження, які проводяться в медицині поділяються на аналітичні та описові.

Описові дослідження не ставлять собі за мету вияснити взаємовідносини між різними факторами, а лише охарактеризувати, що відбувається в популяції, напр. поширеність захворювання. Вони включають анкетування (Survey) та якісні дослідження - опис клінічних випадків (case report), опис серій випадків (case-series), які визначають поширеність певних факторів і, таким чином, масштаби проблеми.

Система класифікації великих моторних функцій - GMFCS

Система класифікації великих моторних функцій (Gross Motor Function Classification System - GMFCS) застосовується для об’єктивної оцінки рівня моторних порушень у дітей з церебральним паралічем базуючись на їх функціональних можливостях, потребі у допоміжних пристроях та можливостях пересування.

Ця класифікація була розроблена співробітниками Канадського університету МакМастер (McMaster University), перекладена на багато мов світу і в даний час є загальноприйнятим світовим стандартом.